با تکمیل کارت گارانتی و ارسال آن برای ما گارانتی تایر خود را فعال کنید