مصرف کننده محترم،

مجددا” جهت رفاه بیشتر شما، سامانه پیامکی راه اندازی گردیده که از این طریق نیز شما می توانید ضمانت تایر خود را فعال نمایید.

شرح استفاده از این روش:

لطفا” در ابتدا نام و نام خانوادگی و کد ملی، سپس برند تایر و شماره سریال آن، و در نهایت سایز و گل تایر را به سامانه پیامکی به شماره 02188526707 ارسال نمایید.

در تصویر ذیل نحوه استفاده و اجرای این روش به وضوح آمده است. حتما” می دانید در تصویر ذیل اعداد و اسامی همه بعنوان مثال عنوان گردیده اند.

نمونه ارسال شماره سریال به سامانه پیامکی شرکت: